Рекламни материали по проект от програмата за развитие на селските райони на Община Завет.

Дизайн, предпечат и отпечатване на брошури, плакати и информационни бюлетини по проект от програмата за развитие на селските райони за Община Завет.

Клиент: Община Завет

Бърз контакт

Image CAPTCHA
Код за проверка:

Често задавани въпроси

Колко време отнема дизайна и разработката на уебсайт?
Бих исакал да визуализирам моя бъдещ продукт или лого в 3D, какво е необходимо за това?
Кога и защо имам нужда от дизайн на 3D графика за проекта ми?
Какво е нужно, за да започнете работа по моето лого, по фирмената/ брандова/ продуктова/ идентичност и какво ще е участието ми в този процес?

Етикети